เครื่องดื่ม

พบกับเครื่องดื่มหลากประเภทจาก a cup a cake ได้ที่นี่

โกโก้บานาน่า
โกโก้บานาน่า
ชาไทย
ชาไทย
คาราเมลมักกิอาโต้
คาราเมลมักกิอาโต้
โอวัลตินภูเขาไฟ
โอวัลตินภูเขาไฟ